Kabelová manžeta pro 2 kabely 4,8 – 12mm KAFLEX duo CIUR pro clima

výrobce:CIUR pro clima
katalogové číslo:10726
EAN:4026639016171
dostupnost: Na dotaz cena a dostupnost
cena bez DPH:107 Kč

129 Kč

Kabelová manžeta pro 2 kabely 4,8 – 12mm KAFLEX duo vzduchotěsné systémy CIUR pro clima

Oblast použití:
Těsnící manžety z robustního a vysoce flexibilního EPDM. Optimálně vhodné pro rychlé a trvale těsné provedení průchodů kabelů a trubek skrz neprodyšně izolující vrstvu. Použití i ve venkovním prostředí, například ve spodních konstrukcích střech, nebo u sanačních parobrzd. Světle modrý papírový nosný materiál k tomu přelepte vodotěsnou lepicí páskou 

Zvláštnosti:
Z vysoce kvalitního EPDM, optimální pro trvale neprodyšné prostupy kabelů a trubek. Žádné vystupující hrdlo, rychlá instalace. Lze dodatečně posouvat po kabelech a trubkách bez poškození neprodyšně izolující vrstvy.

Technické paramatry 
Kabelová manžeta pro 1 kabel, průměr 4,8 – 12 mm.
Rozměry: 14,5 x 14,5 cm
Hmotnost: 0,03 kg
Cena s DPH za 1ks
Možnosti balení v sadách
5 ks v balení
30 ks v balení

 

Jak poznat kvalitní lepící pásky
Lepicí pásky se používají v široké škále aplikací pro vytváření vzduchotěsných obálek budov. Na jedné budově se často použije několik stovek metrů! Lepicí pásky se tím stávají jedním z velmi důležitých faktorů vzduchotěsné obálky (stejně jako hřebíky jsou standardním řešením pro dřevěné konstrukce). Musí plnit své funkce po několik desetiletí, aby zajistily, že daná budova splňuje očekávané energetické standardy.Tento článek poskytuje přehled technologií lepidel a klíčových vlastností lepicích pásek obvykle používaných ve stavebnictví.

Tento obrázek znázorňuje různé síly, které působí v lepeném spoji. Koheze (soudržnost) se týká vnitřní pevnosti lepidla. Adheze (přilnavost) se vztahuje k přilnavé síle k podpovrchu. Zpravidla platí, že čím vyšší adheze, tím nižší koheze. Optimální rovnováha mezi kohezí a adhezí je zásadní pro trvalou adhezi.

Lepicí pásky se mohou na první pohled zdát podobné nebo dokonce totožné. Když porovnáte různé produkty, všechny mají podkladový materiál. V závislosti na plánované aplikaci dotyčné lepicí pásky může být tento podkladový materiál z papíru, plastové fólie nebo rouna. Na tento podkladový materiál je následně nanesena adhezivní hmota, která je zakryta ochrannou vrstvou nebo ochranným papírem na spodní straně pásky. Různé typy podkladů usnadňují různé oblasti použití. Například páska, kterou lze použít uvnitř i venku, musí mít UV stabilizační podložku; lepicí páska na utěsnění oken musí mít fleecovou vrstvu, kterou lze zaomítnout. Rozdíl je snadno rozpoznatelný. Pokud však vezmete v úvahu samotnou adhezivní látku, rozdíl již není tak snadné identifikovat. A ani přezkoumávání datových listů není v tomto ohledu nejideálnější řešení, protože obecně se specifikují pouze omezené technické údaje, a i tyto údaje je obtížné porovnat.

Lepicí pásky pro zajištění vzduchotěsnosti se obvykle vyrábějí pomocí dvou hlavních výrobních metod. Většina, přibližně 80 – 85 %, se vyrábí jako disperzní lepidla. Při tomto postupu se akryláty rozpuštěné ve vodě nanášejí na podkladový materiál v kapalném stavu. Do disperze se přidávají emulgátory, aby se zajistilo, že disperze zůstane homogenní, a že se akryláty nejprve rozpustí ve vodě. Funkcí těchto emulgátorů je přitahování vody. Voda se poté později v rámci výrobního procesu odpaří v dlouhých sušicích tunelech. Rozpuštěné akrylátové vazby spolu navzájem vytvářejí dlouhé řetězce molekul a v důsledku toho se stávají „lepkavými“. Emulgátory zůstávají v adhezivní fólii, ale již neslouží žádnému účelu.

Exkluzivnější skupina lepicích pásek se vyrábí za použití lepidla na bázi pevných látek obsahujícího čistý akrylát. Tato výrobní technologie je ve srovnání s procesem používaným pro lepicí pásky s akrylátovými disperzemi z technického hlediska relativně nová a pracnější. Lepidlo se nanáší na podkladový materiál ve formě viskózní hmoty a jednotlivé akrylátové molekuly se zesíťují řízeným přidáváním energie tak, že se vytvoří požadované adhezivní vlastnosti.

 

Význam vzduchotěsnosti budov a ideélní skladba
Účinnost všech tepelných izolací je založena na vzduchových komůrkách v izolačním materiálu (celulozové vločky, korek, minerální vlákna nebo jiné materiály). Předpokladem izolačního účinku těchto komůrek je jejich ochrana před pohyby vzduchu. Proto je v ideální izolační konstrukci izolační materiál ze všech stran uzavřen: zevnitř neprodyšně – zvenčí větrotěsně.

 

 

https://www.elektro-materialy.cz/