Jistič hlavní Deon OEZ Letohrad 630A J2UX-51 L třípólový před elektroměr

výrobce:OEZ s.r.o.
katalogové číslo:J2UX-51L 630A
EAN:8595697906374
dostupnost: Skladem z obchodu
cena bez DPH:7 851 Kč

9 500 Kč

Jistič 630A deon J2UX-51 L třífázový hlavní jistič před elektroměr OEZ Letohrad charakteristika L vedení
Deon jistič je starší typ hlavního jističe instalovaný před elektroměrem do hlavního rozvaděče. Jističe Deony jsou kompaktní výkonové hlavní jističe pro montáž do hlavní jistíci distribuční elektrické skříně, elektrické rozvaděče, podružné rozvaděče a stavební rozvaděče. Zapojení hlavního jističe Deon před elektroměr je pro distribuční sítě elektrické energie ČEZ distribuce, E-ON distribuce, PRE distribuce.

Technické parametry
Rozměry:
v:400mm
š:210mm
h:100mm,
jmenovytý proud: In 630A
Charakteristika: B vedení provedení 51L
Nastavitelná spoušť 472-630A
Výrobce: OEZ LETOHRAD
Typ: J2UX - DEON

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Tento výrobek již výrobce OEZ Letohrad nevyrábí, ale v některých případech je stále možné na objednávku jističe ještě objednat. Pokud to ale i tak nebude možné najdeme Vám náhradu a nový výrobek. U těchto starších jističů Deon OEZ se jedná většinou o nepoužité zboží, ale u některých modelů může scházet originální obal, nebo mohou být stářím zašlé a šedé plastové i mechanické části jističe a svorky mohou mít zoxidované kontakty. Tyto věci ale nemají na správnou funkci jističe žádný vliv a jističe jsou všechny plně funkční a odzkoušené.

 

 

Tři písmena OEZ – Orlické elektrotechnické závody – se v názvu firmy objevují poprvé v roce 1952. Když roku 1957 firma představila první deionové jističe typu J2MR a J2RU, ještě netušila, že se z nich stanou jedny z nejzásadnějších produktů OEZ. Následovaly deiony řady J2UX, poté BA. Každý nový produkt byl vždy dokonalejší než ten předchozí. Ve vývoji firma aplikovala vyspělejší technologie i neotřelé myšlenky. Na přelomu milénia představila přelomové kompaktní jističe BC, BD, BH a BL, které jsou dodnes známé pod názvem Modeion. A právě nyní se firma posouvá zase o krok dál. Modeion se mění na 3VA.

 

Výměna jističe
V mnoha rozváděčích v průmyslu a v energetice České republiky a Slovenska se často vyskytují jističe, které byly v podniku OEZ vyrobeny za uplynulých 60 let. V souvislosti s investiční výstavbou uživatel často řeší dilema, co udělat se starým rozváděčem – zda jen vyměnit starý jistič za nový, nebo od základu předělat celý rozváděč.


Jde-li pouze o menší zásah do rozváděče (např. výměna starého jističe za nový) a není-li k dispozici původní projekt, je důležité znát kritéria, podle kterých je možné jistič zaměnit. Zjednodušeně lze říci, že parametry nového jističe musí být minimálně stejné nebo vyšší než u jističe stávajícího. To se týká především jmenovitého proudu, jmenovitého napětí a mezní vypínací schopnosti. Příslušenství nynějších jističů je na daleko vyšší úrovni, než tomu bylo u starých jističů – nabídka je podstatně širší, navíc je řešeno jako stavebnicové. Nastavení charakteristiky zkratové spouště pro jištění motorů nebo vedení je u současných kompaktních a vzduchových jističů snadno volitelné. Pro vyřešení náhrady je nutné znát parametry a příslušenství starého jističe. Tyto údaje bývají uvedeny na typovém štítku jističe.

K nejdůležitějším parametrům při výměně jističe patří především:jmenovité napětí Un;
jmenovitý proud nadproudové spouště In (na štítku je uvedeno např. 1 000 A )
nastavení tepelné spouště (redukovaný proud) – je to skutečný jmenovitý provozní proud jištěného zařízení, např. 750 A
jističe s kataraktovými spouštěmi neměly možnost regulace jmenovitého proudu nadproudové spouště, proto se vyráběly v poměrně husté řadě jmenovitých proudů (např. J2RU, J21U, J1K),

Starší vzduchové jističe se ve výrobě standardně nastavovaly na střední hodnotu proudového rozsahu a zákazník si sám redukovaný proud nastavoval (např. jističe AMT, AR), kompaktní jističe řady BA511 se v dnešní době vyrábějí s nastavitelnou nadproudovou spouští s možností regulace –25 %. Ve výrobě se nastavují na maximální hodnotu, kompaktní jističe s elektronickými spouštěmi skupiny Modeion a vzduchové jističe ARION mají možnost regulace až – 60 % a ve výrobě se nastavují na minimální hodnotu, redukovaný proud si musí uživatel nastavit sám podle projektu; toto nastavení již nemusí být intuitivní, jako tomu bylo dříve, kdy měl uživatel k dispozici pouze dvě cejchované hodnoty: maximum a minimum regulačního pásma; moderní spouště jističů Modeion dnes umožňují nastavit šestnáct cejchovaných hodnot a nastavení parametrů spouště je možné zaplombovat, projektanti mají navíc k dispozici rovněž softwarovou podporu programu SICHR 3.0, která jim značně zjednoduší, zrychlí a ověří správnost řešení projektu.

Nastavení zkratové spouště
v důsledku změn v normách pro výrobu jističů se postupně vystřídalo pro motorovou charakteristiku značení K, A, M, G; důležitější je však skutečnost, že pro motory je spoušť nastavena obvykle na desetinásobek jmenovitého proudu, aby při rozběhu asynchronních motorů nedocházelo k nežádoucímu vypínání jističe, pro charakteristiku vedení se postupně vystřídalo označení U, B, L, –; spoušť pro jištění vedení je nastavena na pětinásobek jmenovitého proudu. V případě jističů s elektronickými spouštěmi (Modeion, ARION) zcela odpadá problém rozlišení charakteristiky zkratové spouště pro jištění motorů nebo vedení, neboť jeden přepínač na čelním panelu spouště obsáhne obojí nastavení. Vypínací schopnost (dříve se tento parametr označoval symbolem P1, dnes má označení podle normy Icn nebo Icu)

Příslušenství (podpěťová spoušť, vypínací spoušť, pomocné spínače, ruční pohon s otočnou rukojetí pro místní ovládání, dálkové zapínání motorovým pohonem nebo elektromagnetem, krytí jističe…). Příslušenství dnešních jističů je z důvodu jednoduchosti montáže a dostupnosti řešeno jako stavebnice.

Pro přesnou náhradu je nutné vzít v úvahu velikost možného zkratového proudu v místě jističe, rozsah příslušenství a napětí ovládacích obvodů příslušenství.
 

 

https://www.elektro-materialy.cz/